Twee dagen voor Kerst vierde het FonsVitae lyceum de Dag van Verhalen. Naar traditie is op deze middelbare school in Amsterdam gingen de boeken en tablets aan de kant en stonden ontmoetingen met mensen centraal. Bijna vijfentwintig levende boeken had de Mensenbieb bereid gevonden om met leerlingen in gesprek te gaan, over een brede reeks aan onderwerpen: autisme, dakloosheid, gevlucht zijn, monnik zijn, eenzaamheid, hersenletsel, islam, vrouwenliefde, moeite met lezen en schrijven, genderdysforie, verslaving aan alcohol, aan drugs of aan seks, en nog veel meer. Met groot enthousiasme ‘leenden’ de leerlingen de verhalen. Ze waren enorm onder de indruk van alles wat ze hoorden en van het feit dat ze alles mochten vragen. Ze waren met een andere blik gaan kijken.

De levende boeken waren geraakt door de leergierigheid, het inlevingsvermogen en de tips van de scholieren. “Ik heb mooie verhalen van de leerlingen verzameld.” Een ander: “Ik kwam tijd te kort!” Sommige leerlingen hadden kerstwensen voor hun gesprekspartners gemaakt: “Goed dat u probeert een gelukkig leven te lijden en volg uw droom! Fijne Kerst.” – “Ik hoop dat je nog lang zelfstandig kan zijn.” En: “Wij hebben veel respect voor u dat u ondanks uw beperking toch naar buiten durft te gaan.” Eén leerling schreef: “Dit verhaal vertel ik door!”

Dankzij de enthousiaste samenwerking met de school en de positieve sfeer in de klassen kunnen zowel de leerlingen als onze levende boeken terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Een leerling concludeerde:  “Deze gesprekken zijn beter dan school.”