Op 17 januari lanceert de Leescoalitie de campagne ‘Lees met andermans ogen’. Hierin zal de Mensenbieb een bijzondere rol gaan spelen. Tijdens de lancering van de campagne zullen Tweede Kamerleden kennismaken met mensen die anders buiten hun horizon liggen. Met de campagne wil de Leescoalitie aandacht vragen voor lezen als manier om de wereld te bekijken ‘met andermans ogen’.

Tijdens de aftrap van de campagne op 17 januari zal er bij het Binnenhof een mobiele Mensenbieb verrijzen, waar politici in gesprek zullen gaan met bijzondere ‘levende boeken’. Na afloop van het gesprek overhandigen directieleden van de Leescoalitie de politici een selectie echte boeken die hen met andermans ogen laten kijken. De Leescoalitie noemt onder voorbehoud Lodewijk Asscher (PvdA), Henk Krol (50PLUS), Kees van der Staaij (SGP), Carla Dik Faber (ChristenUnie), Vera Bergkamp (D66), Michel Rog (CDA) en Nevin Özütok (GroenLinks) als Tweede Kamerleden die waarschijnlijk aanwezig zullen zijn bij de aftrap van de campagne.

De Mensenbieb biedt bezoekers, net als een gewone bibliotheek, waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen, zo stelt de Leescoalitie.

Met de campagne ‘Lees met andermans ogen‘ wil de Leescoalitie aandacht vragen voor lezen als manier om ons denken te verruimen en zo te leren anderen beter te begrijpen. ‘Wie leest, kijkt met andermans ogen en verplaatst zich haast ongemerkt in personages met bijvoorbeeld een andere leeftijd, herkomst of seksuele voorkeur. (…) Het verruimt je denken en leert je anderen beter te begrijpen. En dat komt in onze huidige samenleving goed van pas,’ aldus de Leescoalitie. Met de campagne wil de Leescoalitie in 2018 iedereen uitnodigen om eens (vaker) een boek te lezen over iemand die anders is dan zijzelf. Vanaf 17 januari zullen daarom op de website van de campagne tips te vinden zijn voor boeken die mensen met andermans ogen laten kijken.