foto Hanneke Rijks © de Mensenbieb

Het College van de Rechten van de Mens maakte vandaag bekend dat het Edo Paardekooper Overman nomineert als MensenrechtenMens 2018. Edo is sinds 2015 levend boek in de Mensenbieb met als onderwerp dakloosheid. Hij zet zich al jaren in voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en ggz-cliënten. Op 10 december maakt de jury bekend of Edo Paardekooper heeft gewonnen.
De andere twee genomineerden zijn tv-presentator Beau van Erven Dorens en de Straatdokters, die beiden opkomen voor dakloze mensen in Nederland.

Inzet voor dak- en thuislozen
Edo Paardekooper Overman, die zowel nationaal als internationaal actief is, betrekt andere ervaringsdeskundigen bij het veranderen van beleid en gaat hierover in gesprek met bewindspersonen en beleidsmakers. Adriana van Dooijeweert, jurylid en voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, over Edo’s nominatie: “Paardekooper Overman speelt al jaren een cruciale rol in het realiseren van het recht op participatie van dakloze mensen en het verminderen van het stigma dat op hen rust. Als er íemand dakloosheid op de kaart heeft gezet is dat Edo Paardekooper Overman wel.”

MensenrechtenMens 2018
Deze Mensenrechtenprijs is in het leven geroepen door het College van de Rechten van de Mens en wordt uitgereikt op 10 december, de internationale Dag van de Rechten van de Mens. Uit meer dan dertig inzendingen zijn door de jury drie kanshebbers op de titel MensenrechtenMens 2018 gekozen.


Edo Paardekooper als levend boek in gesprek tijdens de Mensenbieb op Bevrijdingspop Haarlem, 5 mei 2018.

Bekijk deze video over Edo, gemaakt in opdracht van het College van de Rechten van de Mens.
“Dakloosheid is de meest extreme vorm van uitsluiting. Jij hoort dat je niet meer mee mag doen. Jij hoort dat je moet boeten.”