Stichting de Mensenbieb zoekt nieuwe bestuursleden.

De Mensenbieb is een bibliotheek van levende boeken (mensen) over niet alledaagse onderwerpen. De stichting organiseert uitleningen op verschillende plekken, waaronder bibliotheken, scholen en festivals. Als bezoeker ga je in gesprek met een levend boek naar keuze om zo meer te weten te komen over het onderwerp en de mens erachter. Door deze (meestal een op een) gesprekken wil de Mensenbieb vooroordelen en bepaalde onderwerpen bespreekbaar maken om zo onderling respect en wederzijds begrip in de maatschappij te bevorderen.

TAAKOMSCHRIJVING

In het bestuur is ruimte gekomen voor twee nieuwe teamleden. Het bestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden. Als bestuurslid faciliteer, stimuleer en adviseer je de directeur. Daarnaast ondersteun je zo nu en dan evenementen en uitleningen van de Mensenbieb, met je aanwezigheid. Ook kan het voorkomen dat je als bestuurslid met de directeur meegaat naar een afspraak met (potentiële) opdrachtgevers, sponsoren, subsidieverleners etc.

De activiteiten van de Mensenbieb worden uitgevoerd door de directeur (parttime, enige betaalde kracht) en enkele vrijwillige coördinatoren met specifieke aandachtsgebieden. Verder zetten zo’n vijftig vrijwilligers zich in als gesprekspartner (levend boek) en is een tiental vrijwilligers betrokken als bibliothecaris (gastheer/vrouw) bij uitleningen.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?

Deskundigheid en een groot netwerk op een van deze gebieden: financiën, werken met vrijwilligers, publieke relaties of maatschappelijk ondernemen. Ook heb je eerder ervaring opgedaan als bestuurslid in een non-profit organisatie. Verder heb je affiniteit de doelstelling van de Mensenbieb en met onderwerpen als: lichamelijke of psychische beperking, afkomst/status, seksuele of religieuze diversiteit. Contacten met subsidieverleners en (potentiële) opdrachtgevers.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?

Je levert een bijdrage aan het succes van deze positieve ideële stichting. Je ontmoet veel prachtige mensen. De ontmoetingen worden door gesprekspartners en bezoekers erg gewaardeerd. Je draagt bij aan een respect- en begripvolle maatschappij.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?

De Mensenbieb heeft het karakter van een community-project: het is niet gericht op persoonlijk gewin. De toegevoegde waarde zit ‘m in het verbinden van mensen en het bouwen van een begripvolle samenleving met respect voor diversiteit. De activiteiten van de Mensenbieb zijn ongekleurd en niet commercieel, religieus of politiek van aard.

WERKTIJDEN

Het bestuur vergadert 4 tot 7 keer per jaar in Amsterdam met uitzondering van enkele zomermaanden. Onkosten worden vergoed.

HOE KOM JE IN AANMERKING?

Stuur een mail naar secretaris Abeel van Voorst: secretaris (at) mensenbieb.nl. Op basis van motivatie en bestuurservaring zal de selectie voor een kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Wil je graag weten waar en wanneer er weer een evenement met de Mensenbieb is? Blijf dan op de hoogte door je in te schrijven voor de nieuwsbrief en/of de Mensenbieb te volgen via Facebook of Twitter.

You have Successfully Subscribed!