Impressie van de eerste Mensenbieb in een kerk

Eva Martens, pastor Dominicuskerk

‘Ga eens wat vaker vreemd’ zo klonk het zondagmorgen 26 juli vanaf het podium in de Dominicuskerk. Gastpredikant Manuela Kalsky riep ons op om vaker uit onze ‘bubbel’ te komen en in contact te treden met mensen met andere verhalen, andere levenservaringen en andere overtuigingen dan jij.

Die middag kon je er flink ‘vreemd gaan’. De Dominicus – als gebouw en gemeenschap al vaker vergeleken met een bibliotheek vol verhalen: op muren en ramen, in liederen en wat we vieren en delen – was decor voor een levende bibliotheek waar bezoekers menselijke boeken konden ‘lenen’.

Als bezoeker van deze bibliotheek kon je online een gesprek reserveren. Sommigen maakten tevoren hun keuze zonder overigens te weten wat voor iemand ze zouden spreken, anderen lieten zich verrassen. En er waren nietsvermoedende voorbijgangers in de Spuistraat die zich lieten verleiden tot een gesprek.

“Het is fijn om heel openhartig met mensen te praten die bijzondere ervaringen hebben gehad, zowel negatief als positief.”

Een bibliothecaris brengt je naar het tafeltje van de persoon die je hebt gekozen en leest de spelregels: ieder mag de ander – met respect – alles vragen, ieder bepaalt zelf welke vragen beantwoord worden. De ontmoeting kan beginnen.

Reactie van een bezoeker: “Een bijzondere manier om iemand te horen met een verhaal waar ik weinig van weet. Deze vorm maakt het mogelijk om je nog meer open te stellen voor het onbekende.”

“Ik ben heel anders tegen de politie gaan aankijken. Ik zag ze vooral als ordehandhavers, maar ze zijn ook en misschien vooral sociaal werkers.”

“Very inspiring talk with extremely inspiring person. Completely new perspective of working and combining different roles: police officer, pastor, social worker, activist. (…) I have never met such a person before. I come from a place where these ideas are almost “impossible” to imagine to be combined together. Especially in public sphere.” (Vertaling: “Heel inspirerend gesprek met een extreem inspirerend persoon. Een compleet nieuw perspectief van werken en het combineren van verschillende rollen: politieman, pastor, maatschappelijk werker, activist. (…) Ik heb nog nooit zo iemand ontmoet. Ik kom zelf uit een land waar de combinatie van dit soort ideeën nagenoeg ‘onmogelijk’ is voor te stellen. Zeker in de publieke sfeer.”)

Voor het team aan ‘levende boeken’ waren de gesprekken steeds anders. “Ik kreeg zelf ook veel bijzondere verhalen te horen van de bezoekers,” – “De bijzondere ontmoeting heeft me geraakt,” – “Ik had vier keer een totaal ander gesprek”, – “Ik vond het mooi dat mensen ook over hun eigen strijd of zorgen durfden te vertellen.”

Inspiratie gekregen om ook eens ‘vreemd’ te gaan? Deze zomer is er nog een Mensenbieb in de Dominicuskerk: op zondag 30 augustus, 14 uur tot 16 uur. Je kunt HIER alvast een gesprek reserveren.