Bruggenbouwer bij de Mensenbieb

Wil je op een echt praktische manier iets doen aan het wegnemen van vooroordelen?

Meld je dan aan als floormanager bij de Mensenbieb!

Taakomschrijving
Samen met collega’s bereid je een Mensenbieb-evenement voor. Het doel van De Mensenbieb is het begrip tussen mensen vergroten. Dat doen we door een ‘bibliotheek van mensen’ te organiseren. Bezoekers van onze pop-up bieb ‘lenen’ iemand met wie ze in gesprek kunnen gaan. Onze levende boeken zijn mensen met vaak een opmerkelijk verhaal. Mensen die je anders misschien niet snel persoonlijk zou spreken. Door deze gesprekken wil de Mensenbieb vooroordelen en bepaalde onderwerpen bespreekbaar maken. Zo bevorderen we onderling respect en begrip in de maatschappij. Onze uitleningen vinden op verschillende plekken plaats: in bibliotheken en bedrijven, en op scholen en festivals.

Als floormanager ben je een echte bruggenbouwer. Samen met anderen zorg je voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg van een Mensenbieb-evenement. Je onderhoudt contacten met de levende boeken en met overige vrijwilligers die bij het evenement zijn betrokken.

Het accent van het werk ligt in de voorbereiding van de evenementen en de uitvoering. Denk hierbij aan het inplannen van en contact onderhouden met de levende boeken, het vooraf bezoeken van de locatie, het organiseren van benodigd materiaal, het voorbereiden van de levende boeken op hun rol etc. Op de dag van het evenement ben je verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken, zoals het contact met de organisatie (bibliotheek, school, bedrijf), begeleiding van de mensen-bibliothecarissen, de ontvangst en begeleiding van de levende boeken, de organisatie van de gesprekken en de begeleiding van de bezoekers. Na afloop draag je zorg voor de ‘de-briefing’ van de levende boeken, de evaluaties en de administratieve verwerking daarvan.

Benodigde kennis of vaardigheden
Als floormanager beschik je over uitstekende sociale vaardigheden: jij bent immers de schakel tussen drie partijen: de aanvrager, de levende boeken en andere vrijwilligers, en natuurlijk de mensen die een levend boek willen lenen. Op een respectvolle manier kunnen omgaan met mensen van diverse pluimage is vanzelfsprekend. Tact, doorzettingsvermogen, goed kunnen luisteren en oplossingsgerichtheid en snel kunnen schakelen zijn belangrijke eigenschappen om deze rol met succes en plezier uit te kunnen voeren. Omdat jij eerste aanspreekpunt bent voor alle betrokkenen is goede bereikbaarheid van belang. Verder is het een must dat je goed kunt organiseren en overzicht kunt houden; je maakt daarbij gebruik van een (gedeelde) digitale omgeving.

Wat het je oplevert
Je werkt heel concreet mee aan het realiseren van de doelstelling van de Mensenbieb: het bij elkaar brengen van mensen en bijdragen aan verbinding en wederzijds begrip in onze samenleving. Je ontmoet veel prachtige mensen. Kortom: je doet ertoe.

Om goed bekend te raken met je rol als (allround) floormanager word je ingewerkt door een collega-floormanager. Tijdens de inwerkperiode is er gelegenheid om ervaring op te doen als levend boek, als lezer en ook kennis te maken met de andere vrijwilligersrollen bij de Mensenbieb. Ook volg je de voorbereidings-bijeenkomst voor de levende boeken. Gemaakte onkosten worden vergoed; zodra je bent ingewerkt bieden we de mogelijkheid voor een vrijwilligersvergoeding.

Werktijden
Je werktijden zijn flexibel, ze zijn afhankelijk van de Mensenbieb-evenementen die er geagendeerd zijn. Op dit moment zijn er gemiddeld twee evenementen per maand. Naast het evenement zelf – je bent daar doorgaans een hele dag mee bezig – vragen voorbereiding en nazorg tijd. Voor een groot deel kun je die tijd zelf inplannen. De verwachting is dat je hier gemiddeld 5 tot 8 per week mee bezig bent. Daarbij kunnen uitschieters van 10 uur per week voorkomen.

Reageren

Reageer op deze vacature door een mail met motivatie en cv te sturen naar demensenbieb{@}gmail.com en we nemen contact met je op. Alvast bedankt.