Datum: 30 juni 2022
Tijd: 12:45 - 16:15
Locatie: Theater Gooiland, Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum

Divosa Voorjaarscongres

Jaarlijkse ontmoetingsplaats van professionals die beslissen over de uitvoering van het gemeentelijk sociaal domein.

Divosa helpt, verbindt en daagt gemeenten uit om kwetsbare mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. ‘Het sociaal domein’ is een abstracte beleidsterm, toch is het voor de leden de realiteit van iedere dag. Sinds 2015 zijn gemeenten bezig hierin een grote verandering teweeg te brengen. Van een afstandelijke, controlerende overheid naar een overheid die tussen mensen staat en uitgaat van wat zij nodig hebben. Die verandering gaat niet over één nacht ijs. Gemeenten vernieuwen, proberen uit en sturen bij. De jaarlijkse congressen zijn belangrijke momenten waarop Divosa gemeenten ondersteunt bij de enorme opgave waar ze voor staan en waar we geleerde lessen delen. Zodat niet iedere gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Zodat gemeenten van elkaar leren en zodat het sociaal domein blijvend verbetert en er voor iedereen plek is in onze samenleving.