Organisatie

De Mensenbieb is een kleine stichting zonder winstoogmerk. Ze draait op vrijwilligers en ontvangt enige professionele ondersteuning. De doelstelling is begrip in de samenleving te bevorderen. Daartoe organiseren we persoonlijke ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet zouden spreken. We hebben geen ideologie, maar idealen. We geloven in mensen.

Kern van de Mensenbieb zijn de Levende Boeken. Zij voeren de gesprekken waar het om draait. Per evenement kijken we welke mensen we als ‘levend boek’ in kunnen zetten, zo nodig werven we nieuwe mensen of we doen een beroep op onze ervaren gesprekspartners. Op deze pagina krijg je een indruk wie onder anderen de levende boeken kunnen zijn.

Ruim vijftien vrijwilligers zetten zich in voor de Mensenbieb. De dagelijkse leiding berust bij Hermen Jan Rijks, directeur en buiten coronatijd enige betaalde kracht van de stichting (0,1 FTE ). Daarnaast kent de Mensenbieb een brede groep van sympathisanten en ambassadeurs.

Bestuur

  • Wil van den Heuvel MSc, docent HBO (gepensioneerd), voorzitter
  • Dr. Annelies Sturm, onderzoeker sociale psychologie en docent, secretaris
  • drs. Thijs de Kleer, econoom en directeur Biopartner, penningmeester
  • drs. Luc Tanja, regiomanager Leger des Heils, lid.

Bestuursleden ontvangen geen beloningen of vacatiegeld. Onkosten worden vergoed.

KvK: 01122585. RSIN: 8224.57.374.

Financiën

De Mensenbieb is afhankelijk van giften, projectsubsidies en vergoedingen door partners – deels in natura.

Rekeningnummer: NL89 TRIO 0390 5116 09, ten name van Stichting De Mensenbieb te Amsterdam.

Hieronder een overzicht van de donaties de laatste jaren.

De laatste jaren ontvingen we soms een spontane gift van een privé persoon, waarvoor we hem/haar zeer dankbaar zijn.

Voorjaar 2016 hielden we een sponsoractie, die netto ruim € 2.500 opleverde. Daardoor konden we eind april 2016 het Levende Boeken Festival gratis aanbieden aan alle bezoekers. De overige kosten werden gedragen door de Openbare Bibliotheek Amsterdam en stichting Mensenbieb Noord-Holland.

In 2014 en 2016 werd de Mensenbieb geholpen door vrijwilligers van NLDoet.

In 2015 ontvingen we een bijdrage van fonds Kerk en wereld. Hiermee hebben we onze presentatie vernieuwd. Kijk hier wat de Mensenbieb heeft kunnen doen met de donatie.

nldoet-2014
oba_logo_kort_hor_roodzwart_cmyk
kerkenwereldlogo-gr
nldoet-oranjefonds