Organisatie

De Mensenbieb is een kleine stichting zonder winstoogmerk. Ze draait op vrijwilligers en ontvangt enige professionele ondersteuning. De doelstelling is begrip in de samenleving te bevorderen. Daartoe organiseren we persoonlijke ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet zouden spreken. We hebben geen ideologie, maar idealen. We geloven in mensen.

Kern van de Mensenbieb zijn de Levende Boeken. Zij voeren de gesprekken waar het om draait. Per evenement kijken we welke mensen we als ‘levend boek’ in kunnen zetten, zo nodig werven we nieuwe mensen of we doen een beroep op onze ervaren gesprekspartners. Op deze pagina krijg je een indruk wie onder anderen de levende boeken kunnen zijn.

Ruim tien vrijwilligers zetten zich in voor de Mensenbieb. De dagelijkse leiding berust bij Hermen Jan Rijks, directeur en enige betaalde kracht van de stichting (0,25 FTE ). Daarnaast kent de Mensenbieb een brede groep van sympathisanten en ambassadeurs.

Bestuur

  • Wil van den Heuvel MSc, docent HBO (gepensioneerd), voorzitter
  • Dr. Annelies Sturm, onderzoeker sociale psychologie en docent, secretaris
  • drs. Thijs de Kleer, econoom en directeur Biopartner, penningmeester
  • drs. Luc Tanja, regiomanager Leger des Heils, lid.

HIER vind je het beleidsplan van de stichting voor de jaren 2023 – 2026.

Bestuursleden ontvangen geen beloningen of vacatiegeld. Onkosten worden vergoed.

KvK: 01122585. RSIN: 8186 19 429.

Het postadres van de stichting is: Wagenmeester 39, 3812 BW Amersfoort

Financiën

De Mensenbieb is afhankelijk van giften, projectsubsidies en vergoedingen door partners – deels in natura.

Stichting De Mensenbieb heeft sinds 1 januari 2023 de ANBI-status. Over donaties en giften hoeft de stichting geen schenkbelasting te betalen. Bovendien zijn donaties en giften aftrekbaar voor de inkomstenbelastingen van de gever.

Rekeningnummer: NL89 TRIO 0390 5116 09, ten name van Stichting De Mensenbieb te Amsterdam.

De laatste jaren ontvingen we soms een spontane gift van een privé persoon, waarvoor we hem/haar zeer dankbaar zijn.

In 2015 bestond de Mensenbieb 10 jaar. We hielden een sponsoractie die ruim € 2.500 opleverde. Hiermee organiseerden we in de Openbare Bibliotheek Amsterdam het Levende Boeken Festival, een evenement van twee dagen dat veel enthousiaste bezoekers trok.

Soms wordt de stichting geholpen door vrijwilligers van NLDoet.

In 2015 ontving de stichting een bijdrage van fonds Kerk en wereld. Hiermee hebben we onze presentatie vernieuwd. Kijk hier wat de Mensenbieb heeft kunnen doen met de donatie.

nldoet-oranjefonds