Organisatie

De Mensenbieb is een kleine stichting zonder winstoogmerk. Ze draait op vrijwilligers en ontvangt enige professionele ondersteuning. De doelstelling is begrip in de samenleving te bevorderen. Daartoe organiseren we persoonlijke ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet zouden spreken. We hebben geen ideologie, maar idealen. We geloven in mensen.

Kern van de Mensenbieb zijn de levende boeken. Zij voeren de gesprekken waar het om draait. Per evenement kijken we welke mensen we als ‘levend boek’ in kunnen zetten, zo nodig werven we nieuwe mensen of we doen een beroep op onze ervaren gesprekspartners. Sinds de eerste Mensenbieb in 2005 deden vele honderden mensen mee als levend boek. Op de pagina Levende boeken geven we je een indruk wie onder anderen de levende boeken kunnen zijn.

Ruim tien vrijwilligers zetten zich in voor het organiseren van Mensenbieb-evenementen. De dagelijkse leiding berust bij Hermen Jan Rijks, directeur en enige betaalde kracht van de stichting (0,25 FTE). Daarnaast kent de Mensenbieb een brede groep van sympathisanten en ambassadeurs. Wil je je ook inzetten voor de Mensenbieb? Ga naar onze Vacaturepagina.

Bestuur

  • Wil van den Heuvel MSc, docent HBO (gepensioneerd), voorzitter
  • dr. Annelies Sturm, onderzoeker sociale psychologie en docent, secretaris
  • drs. Thijs de Kleer, econoom en directeur Biopartner, penningmeester
  • drs. Luc Tanja, regiomanager Leger des Heils, lid.

HIER vind je het beleidsplan en recente jaarverslagen van de stichting.

Bestuursleden ontvangen geen beloningen of vacatiegeld. Onkosten worden vergoed.

KvK: 01122585. RSIN: 8186 19 429.

Postadres: Wagenmeester 39, 3812 BW Amersfoort. Werkadres: Kerkstraat 107, Amsterdam.

Financiën

De Mensenbieb is afhankelijk van giften, projectsubsidies en vergoedingen door partners – deels in natura.

De stichting heeft sinds januari 2023 de ANBI-status. Over donaties en giften hoeft de Mensenbieb geen belasting te betalen. Ook zijn donaties en giften aftrekbaar voor de inkomstenbelastingen van de gever.

Rekeningnummer: NL89 TRIO 0390 5116 09, ten name van Stichting De Mensenbieb te Amsterdam.

De laatste jaren ontvingen we soms een spontane gift van een privé persoon, waarvoor we hem/haar zeer dankbaar zijn.

In 2015 bestond de Mensenbieb 10 jaar. Met een sponsoractie haalden we € 2.500 op om dit te vieren. Hiermee organiseerden we in de Openbare Bibliotheek Amsterdam het Levende Boeken Festival, een evenement van twee dagen dat veel enthousiaste bezoekers trok.

Soms wordt de stichting geholpen door vrijwilligers van NLDoet.

Ook ontving de Mensenbieb vanwege haar 10-jarig bestaan in 2015 een bijdrage van fonds Kerk en wereld. Hiermee hebben we onze presentatie vernieuwd. Kijk hier wat de Mensenbieb heeft kunnen doen met de donatie.

nldoet-oranjefonds